Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego organizuje pierwszy
ogólnopolski plebiscyt na Najpiękniejsze Polskie Słowo.

Celem tego projektu jest integracja społeczeństwa za pomocą języka
polskiego i uwrażliwienie Polaków na jego urodę.

Link do głosowania:

https://akademiaretoryki.pl/najpiekniejsze-polskie-slowo

Napisany 19 May 2021 przez m.zinczuk


Zapraszam do udziału w zbiórce balonów dla świetlicy środowiskowej ! Mozna też przynosić używane ksiązki (na Przystankową)- dziękujemy!

Napisany 19 May 2021 przez a.rybinska


Przypominam, że mija czas...konkurs plastyczny dla Obcokrajowców (zgody wydrukowane sa na portierni) - AR

Napisany 19 May 2021 przez a.rybinska


Z przyjemnością informujemy, że na tegorocznym Biennale Plastycznym Kot 2021 reprezentować nas będą:

  Zosia Koczwara 2d
  Julian Dudek 5a
  Evelina Tymokhova 5a
  Oliwia Warmuz 6b
  Wasilewska Aleksandra 6b
  Bolesław Kobuszewski 7a
  Bartosz Adamiec 7b
  Agnieszka Adamaszek 7b
  Aniela Jaśniewicz 7b
  Mrożkiewicz Hanna 7b

Ponadto wyróżnienia otrzymują:

  Marek Chrzęszczyk 1b
  Danusia Kurysz 2d
  Zosia Tyburcy 4a
  Marysia Tyburcy 4a
  Damian Kunik 4b
  Yeva Pradviuk 5b
  Mateusz jasek 6a
  Paweł Dobosz 7b
  Mateusz Regulski 7b
  G R A T U L U J E M Y

Napisany 19 May 2021 przez m.ciucias-szczygiel


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 ... 171 ... 173 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

 1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
 2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem