Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 


6. miejsce i tytuł laureatki zdobyła Karolina Rubaszek z klasy 4a
15. miejsce i tytuł laureatki zdobyła Małgorzata Studzińska z klasy 4a

Gratulujemy!

Napisany 14 May 2021 przez m.zinczuk


Uczniowie klasy 6A wzięli udział w akcji, która miała zwrócić ich uwagę na ilość zużywanego plastiku na świecie i zachęcić do zmniejszenia ilości używanego plastiku w domu. Były to prace, które można potraktować jako konkursowe, dlatego przekazujemy o nich informację Nauczycielom, którzy uczą przedmiotów pozwalających docenić podjęte działanie. Mniej plastiku to większy zysk. Nie tylko dla portfela przede wszystkim dla poprawy kondycji planety. Uczestnicy akcji WOLONTARIAT DLA ŚWIATA nie mieli co do tego wątpliwości i potrafili to wspaniale uzasadnić. W swoich opracowaniach podzielili się doświadczeniami i pomysłami jak w swoich domkach zużywać mniej plastiku. Prace, które przesłali w ramach akcji były bardzo ciekawe i wspaniale przygotowane. Każda wyjątkowa w formie. Napisane (wypowiedziane) poprawnie językowo, w przejrzystej formie, wzbogaconej samodzielnie zrobionymi zdjęciami. Poniżej uczniowie, którzy zgłosili się do akcji wraz z podkreśleniem na polonistycznych walorów prac: Natalia Dracz 6a Praca napisana w formie zbliżonej listu, pięknym językiem. Mateusz Jasek 6a Praca napisana z dużą dozą humoru. Franek i Emila Wiśniewscy Do zużywania mniejszej ilości plastiku przekonywał na nagraniu filmowym. Argumentacja była spójna, przemyślana, zilustrowana konkretnymi przedmiotami. Szymon Chorostkowski 6a Praca napisana w przejrzysty, przemyślany sposób, z licznymi argumentami i przykładami zachęcającymi do zużywania mniejszej ilości plastiku. Zilustrowana grafiką. Jacek Pindral 6a Praca napisana w przejrzysty, przemyślany sposób, z licznymi argumentami i przykładami zachęcającymi do zużywania mniejszej ilości plastiku. Zilustrowana własnymi zdjęciami. Rada Rodziców

Napisany 12 May 2021 przez a.rybinska


Napisany 12 May 2021 przez i.bilinska


Nasze Absolwentki Ola i Amelka zapraszają wszystkich uczniów i Rodziców do przyłączenia się do działań na rzecz ochrony środowiska. W ramach projektu bezpieczni przeprowadziły pogadankę dla uczniów klas III i świetlicy oraz przekazały ulotki dla Rodziców. Cóż, startujmy z EKO-wolontariatem w SP 23. Zapraszam - informacje u p.Pedagog. Cdn (kontynuacja konkursu na karmnik – 21.05)

Napisany 11 May 2021 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 ... 171 ... 173 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem